Regulamin

 

Ostatnia aktualizacja 15.03.2011

 

Regulamin Turnieju EA & Battlefield.pl BF: BC2 Vietnam Cup

 

Platforma: Battlefield: Bad Company 2 Vietnam

 

1. Informacje wstępne

 

1.1 Organizatorem Turnieju EA & Battlefield.pl BF: BC2 Vietnam Cup zwanego w dalszej części Turniejem, jest portal Battlefield.pl przy współpracy z Electronic Arts Polska.

1.2 Poniższy regulamin ma na celu zapewnić sprawny przebieg Turnieju. W sytuacjach spornych, uczestnicy ligi są zobowiązani postępować zgodnie z jego zasadami. Jeżeli regulamin nie uwzględnia określonych sytuacji, uczestnicy turnieju są zobowiązaniu o kontakt z głównym sędzią turnieju.

1.3 Nadzór nad rozgrywkami będą sprawować osoby wyznaczone przez organizatora turnieju.

1.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie rozgrywek oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przez sędziów turnieju.

1.5 W sprawach spornych, nieobjętych regulaminem, sędziowie mogą zwrócić się do organizatorów o podjęcie decydującego werdyktu.

 

2. Formuła turnieju

 

2.1 Rozgrywki w ramach Turnieju rozgrywane są na platformie Battlefield: Bad Company 2 Vietnam (PC), w trybie Conquest, po 8 graczy na drużynę.

2.2 Turniej odbędzie się wyłącznie w trybie on-line.

2.3 Do rozgrywek zostaną dopuszczone drużyny, które uprzednio zarejestrowały się na stronie http://www.battlefield.pl/turniej i uzupełniły wszystkie wymagane pola w swoim profilu jak i profilach swoich zawodników.

2.4

a) Pierwsza faza turnieju rozgrywana jest w czterech grupach, gdzie drużyny do nich rozlosowane, grają na zasadzie każdy z każdym.

b) Faza druga rozgrywana jest w systemie SE. Do fazy tej dostają się drużyny zajmujące pierwsze miejsce w swojej grupie i zostają one rozstawione w drabince w sposób następujący: finalista Grupy A vs finalista Grupy C i finalista Grupy B vs finalista Grupy D.

c) Każda grupa w fazie pierwszej ma dwa tygodnie na rozegranie swoich meczy. Tydzień na rozegranie meczy mają klany w fazie drugiej, choć termin ten będzie można nieznacznie wydłużyć.

d) Oprócz meczu finałowego w drugiej fazie turnieju, rozgrywany będzie również mecz o trzecie miejsce.

2.5 Punktacja za mecz: o wygranej, przegranej czy remisie decyduje podsumowanie ilości zdobytych ticketów (małych punktów) przez obie drużyny w trakcie czterech rund -  na ich podstawie drużyny otrzumuję tzw. duże punkty: 2 punkty - mecz wygrany, 1 punkt - remis, 0 punktów, przegrana.

2.6 W przypadku gdy dwie drużyny po rozegraniu wszystkich swoich grupowych meczy posiadają taką samą ilość punktów, o wyjściu z grupy decyduje wynik meczu, w którym grały ze sobą właśnie te dwie drużyny.

 

3. Rejestracja

 

3.1 14 dni przed startem rozgrywek w Turnieju, zostaje uruchomiona uruchomiona strona umożliwająca rejestrację drużyn.

3.2 Rejestracja drużyn trwa do momentu zarejestrowania się pierwszych 32 drużyn, nie dłużej jednak niż do 14 dnia od momentu startu rejestracji.

3.3 Wymagania wobec rejestrujących się drużyn:

• maksymalna ilość osób w zespole to 10 zawodników (8zawodników podstawowych + 2 rezerwowych)

• 80% graczy zapisanych w drużynie (6 w przypadku 8 osób w drużynie bądź 8 w przypadku 10 osób w drużynie) musi posiadać obywatelstwo polskie

• każdy z graczy posiada wpisane w profilu odpowiednie dane:

a.) Nick żołnierza BFBC2, potrzebny do weryfikacji graczy

b.) PB GUID odpowiadający danemu żołnierzowi na koncie gry uczestnika ligi

c.) Numer GG służący do komunikacji pomiędzy uczestnikami ligi

Gracze, którzy podali fikcyjne dane, nawet jeśli się zakwalifikowali, nie zostaną dopuszczeni do finałów!

3.4 Drużyna, w tym jej zawodnicy, rejestrując się do Turnieju oświadczają, iż zapoznali się i zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

4.Rozgrywka

 

4.1 Uzgodnień pomiędzy drużynami, dotyczących miejsca rozgrywania meczu (serwer klanowy bądź serwer udostępniony przez organizatorów), czy godziny o której mecz ma zostać rozegrany, należy dokonywać na specjalnym forum, do którego dostep maja jedynie liderzy drużyn.

4.2 Regulaminowa zmiana serwera przez drużyny , możliwa jest tylko i wyłącznie po całkowitym rozegraniu jednej mapy.

4.3 W przypadku awarii serwera w trakcie meczu, runda podczas której awaria nastąpiła zostanie powtórzona.

4.4 W trakcie meczu, każda z drużyn może dokonać maksymalnie 2 zmian zawodników, którzy są dodani jako zawodnicy do danej drużyny.

4.5 Zmiany zawodnika, można dokonać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem nowej rundy. Zmianę zawodnika należy zasygnalizować drużynie przeciwnej. Zabronione jest dokonywanie zmiany zawodnika w trakcie trwania rundy.

4.6 Dokonanie zmiany zawodnika należy udokumentować odpowiednim zrzutem ekranu z tabelką z listą graczy w grze.

4.7 W przypadku nie stawienia się pełnego składu drużyny przeciwnej w ciągu 10 minut od godz. startu meczu podanej na stronie battlefield.pl/turniej oraz na forum, mecz zostaje oddany walkowerem dla drużyny która zebrała pełny skład w odpowiednim czasie.

4.8 Wyjście wszystkich graczy w trakcie meczu, nie uwarunkowane problemami związanymi z utratą połączenia internetowego, powoduje oddanie meczu walkowerem, w przypadku gdy gracze którzy wyszli nie wrócą na serwer w przeciągu 5 minut.

4.9 W przypadku rozłączenia gracza z serwera, gra jest kontynuowana.

4.10 W trakcie meczu na serwerze, min. jedna osoba musi być zalogowana do RCONa poprzez program Procon Frostbite. 4.11 Start rundy:

1.) Obie drużyny wchodzą na serwer w pełnym składzie.

2.) Gdy wszyscy gracze będą już na serwerze, następuje restart mapy.

3.) Gracz, który posiada uruchomiony program Procon Frostbite, wykonuje na czacie gry komendę @dump po restarcie mapy (po wykonaniu tego polecenia, przedstawiciel każdej ze stron musi wykonać zdjęcie chata, tak aby był on cały widoczny - pokazuje to liste zawodników razem z ich guidami).

4.) W czasie 60s odrodzenia, gdy jedna ze stron jest gotowa na rozpoczęcie rundy, należy wpisać w czacie gry (do wszystkich graczy) słowo READY.

5.) Gdy druga strona potwierdzi słowem READY możliwość rozpoczęcia rundy, obie strony muszą wykonać zrzuty ekranu pokazujące potwierdzenie na czacie od obu teamów.

6.) Po potwierdzeniu gotowości każdej z drużyn, a następnie upłynięciu czasu do startu rundy, rundę uznaje się za rozpoczętą, i gracze mogą się odradzać.

4.12 Koniec rundy:

1.) Jedna osoba z każdej drużyny dokonuje zrzutów ekranu tablicy z wynikami.

2.) Po zakończeniu rundy, gdy załaduje się następna, gracz z uruchomionm programem Procon Frostbite wywołuje na czacie polecenie @scores i ponownie, każdy przedstawiciel drużyny wykonuje zdjecie chata, gdzie bedzie widoczny wynik z ostatniej rundy.

4.13 Punkt 3 punktu 4.11 należy wykonywać tylko w momencie, gdy nastąpiła zmiana zawodnika w jakiejkolwiek drużynie. 4.14 Raporty po meczowe: wyniki z poszczególnych rund oraz wszystkie zrzuty ekranowe (potwierdzające starty rund, zmiany zawodników, przewinienia graczy, tablice wyników) należy spakować do archiwum, zuploadować na dowolny serwer i link do pliku umieścić w temacie dotyczącym meczu na forum. Czas na upload zdjęć z gry - do 24h od zakończenia meczu.

4.15 W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących meczu (dotyczy to również zgłaszanie aktualnych problemów w trakcie jego rozgrywania) należy kontaktować się z sędzią przypisanym do danego meczu.

4.16 Minimalna ilość graczy w drużynie potrzebnych do rozegrania meczu to 6 zawodników. W przypadku, gdy któraś drużyna nie jest w stanie zebrać min. 6 graczy, mecz kończy się walkowerem dla drużyny która była w stanie rozegrać mecz z min. 6 zawodnikami.

4.17 Po ustaleniu daty spotkania na stronie battlefield.pl/turniej, należy poinformować o niej również w odpowiednim temacie na forum, dotyczącym danego meczu.

 

5. Dozwolone i zabronione bronie oraz ustawienia serwera

 

5.1 Drużyna może korzystać z wszystkich broni i specjalizacji, oprócz:

• Mortar (ostrzał moździerzowy Zwiadu)

5.2 Drużynie zabrania się:

• Korzystania z broni które są niedozwolone

• Korzystać z błędów gry, tzw. glitchów (korzystanie z tzn. „strefy dezertera” nie jest uznawane jako glitch czy wykorzystywanie błędów gry)

• Korzystania z wszelkiego rodzaju wspomagaczy, tzn. cheatów i makr

• Obrażania innych graczy w trakcie meczu a także w komentarzach przed i po meczowych

5.3 Obie drużyny po wpisaniu słowa READY, zgadzają się na grę danej rundy na serwerze z aktualnymi ustawieniami.

 

6. Przewinienia i kary

 

6.1 Wszelkie przewinienia graczy, w tym te wymienione w punkcie 4.1 i 4.2 Regulaminu Turnieju, należy dokumentować odpowiednimi zrzutami ekranu (dozwolone są także nagrania ukazujące, np. oszukiwanie gracza/graczy), które należy wysłać w raporcie po meczowym do sędziego administrującego dany mecz.

6.2 Drużyna ma 24 godziny na zgłoszenie przewinienia dokonanego przez gracza/graczy drużyny przeciwnej. Po upływie 24 godz. od momentu zakończenia meczu, wszelkie protesty uznawane są za nie ważne.

6.3 W przypadku wątpliwości, czy czyn dokonany przez gracza jest czynem zabronionym, prosimy o kontakt z sędziami ligi.

6.4 Kary przewidziane za zabronione „akcje”:

• Dwukrotne użycie niedozwolonej broni przez jakiegokolwiek z przeciwników w całym meczu = runda na korzyść „poszkodowanych”

• Dwukrotnie obrażanie innych graczy w trakcie meczu i/lub przed nim lub bezpośrednio po nim = runda na korzyść „poszkodowanych”

• Korzystanie z glitchów = zakaz gry dla zawodnika dopuszczającego się czynu w najbliższym meczu

• Korzystanie z makr = zakaz gry dla zawodnika dopuszczającego się czynu w najbliższym meczu

• Korzystanie z cheatów = dyskwalifikacja zawodnika z całej ligi

• Gracz grał na innym nicku niż ten wpisany w profilu (gracz traktowany jest jako ten z poza drużyny) = walkower

6.5 Wszelkie inne prób oszukiwania przez graczy/drużyn, nie opisane w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane przez sędziów ligi indywidualnie.

 

 

7. Dodatkowe informacje dotyczące zmian zawodników

 

7.1 Drużyny do momentu końca zapisów do Turnieju mogą dowolnie modyfikować skład swojej drużyny.

7.2 Od momentu zakończenia zapisów drużyny nie mogą dodawać nowych zawodników do momentu zakończenia Turnieju, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie.

7.3 Po zakończeniu zapisów następuje weryfikacja poprawności danych wpisanych zawodników. Jeżeli zawodnik posiada błędne BF ID i/lub PB GUID, zostaje on usunięty z drużyny bez możliwości dodania go do momentu ukończenia pierwszej. Jeżeli był to ósmy i ostatni zawodnik drużyny, to drużyna ta nie zostaje dopusczona do rozgrywek.