Konsola w Battlefield: 1942

Dostęp do konsoli uzyskujemy przez wciśnięcie guzika "~" (znajduje się nad tabem). Możesz w niej użyć wielu komend. Oto ważniejsze z nich:

Gra:
- game.sayTeam (Wyślij wiadomość do swojej drużyny)
- game.sayAll (Wyślij wiadomość do wszystkich)
- game.listPlayers (Pokaż gracz z ich numerami ID)
- game.listMaps (Pokaż mapy i ich ID na serwerze)
- game.voteMap <#ID> (Głosowanie nad mapa nr #ID)
- game.voteKickPlayer <#ID> (Głosowanie nad usunięciem gracza #ID z serwera)
- game.voteKickTeamPlayer <#ID> (To samo co voteKickPlayer ale można głosować na graczy ze swojej drużyny)
- game.changePlayerName [nick] (Zmiania nicka gracza)
- game.dumpNetworkDebugStats [1/0]
- game.debugCallBackDisabled [1/0]
- game.useHUD [1/0] (Włącza/Wyłącza HUD'a)
- game.setShadows [1/0] (Włącza/Wyłącza cienie)
- game.setEnvironmentMapping [1/0]
- game.setToolTip [1/0] (Włącza/Wyłącza podpowiedzi)
- game.setRadioToolTip [1/0]
- game.setCrossHairColor <# # #> (Zmienia kolor celownika [Kolory RGB])
- game.setStaticMiniMap [1/0] (Włącza/Wyłącza statyczna mini mapę)
- game.setMiniMapTransparency <#> (Ustawia prześwitywanie minimapy)
- game.RadioToolTipColor <# # #>
- game.getIp (Wyświetla IP w oknie wiadomości)
- game.getLevelName (Wyświetla nazwe mapy w oknie wiadomości)
- game.enableFreeCamera [1/0] (Włącza/Wyłącza możliwość rozglądania się przed rozpoczęciem rundy)
- game.killPlayer <#ID> (Zabija gracz #ID [Tylko dla adminów])
- game.disconnect (Wychodzi z serwera)
- game.suicide (Popełnienie samobójstwa)
- game.setCommonMouseSensitivity <#> (Czułość myszki [Wartości pomiedzy 0 a 1])
-- Samoloty:
- game.setAirKeyboardSensitivity <#> (Czyłość klawiatury podczas lotu)
- game.setAirMouseSensitivity <#> (Czułość myszki podczas lotu)
- game.setAirMouseInvert [1/0] (Inwersja myszki)
-- Piechota:
- game.setInfMouseSensitivity <#> (Czyłość myszki)
- game.setInfMouseInvert [1/0] (Inwersja myszki)
-- Pojazdy:
- game.setLandSeaKeyboardSensitivity <#> (Czyłość klawiatury podczas kierowania pojazdem)
- game.setLandSeaMouseSensitivity <#> (Czyłość myszki podczas kierowania pojazdem)
- game.setLandSeaMouseInvert [1/0] (Inwersja myszki)
Komendy tylko z menu gry:
- game.setConnection <1-4> (Ustawia typ połączenia)
- game.setDisableSound [1/0] (Włącza/Wyłącza dzwiek)
- game.setChannels <#> (Ilość kanałów)
- game.setMasterVolume <#> (Głośność)
- game.setMenuMusicVolume <#> (How loud the menu music will be)
- game.setMusicOnOff [1/0] (Włącza/Wyłącza muzykę)
- game.setLocalizedDialog 0 (Zlokalizowane dialogi)
- game.setQuality <#>
- game.setSoundDetail
- game.setHardware <#>
- game.setGameDisplayMode <# # # #> (Ustawia rozdzielczość gry [np: 800 600 32 0])
- game.setDetailTexture <#>
- game.setGraphicsQuality <#>
- game.setLightmaps [1/0]
- game.setRenderWhenSpawnMenu 1
- game.setMenuViewdistance <#>
- game.setEffectsQuality <#>
- game.setPerformance <#>


Konsola:
- Console.showfps [1/0] (Włącza/Wyłącza pokazywanie FPS'ow w lewym górnym rogu ekranu)
- Console.showstats [1/0] (Włącza/Wyłącza i dokładne statystyki gry)


Debug:
- debug.doNotDisplayErrorWindow [1/0]
- ToolHandler
- playerstats