Odznaczenia w Battlefield: 2 Euro Force / Europejskie Siły Zbrojne

Medal
Euro Union Special Service

- 50h gry jako Unia Europejska

- 50 wygranych rund jako Unia Europejska

- 100 razy najlepszy jako Unia Europejska